Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) cấp vốn 200 triệu USD cho Starlake Hà Nội

Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc  (KDB) là đơn vị đầu mối thu xếp vốn cho dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây – Starlake Hà Nội. Trong lễ ký kết với công ty TNHH Phát triển T.H.T, ngân hàng KDB đã cấp vốn 200 triệu USD cho dự án.

lễ ký kết KDB và Daewoo

Với hợp đồng này, dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây, với tên gọi thương mại mới là Starlake Hà Nội sẽ có nguồn lực tài chính cho giai đoạn 1 để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển dự án ngay sau khi được nhận bàn giao đất sạch từ UBND thành phố Hà Nội.

lễ ký kết với KDB

Đến nay, Công ty TNHH Phát triển T.H.T đã đầu tư hơn 94 triệu USD để hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 80% diện tích đất giai đoạn 1. Sau lễ Khởi công dự án Starlake Hà Nội, chủ đầu tư cũng đã tích cực triển khai tất cả các hạng mục cần thiết, đặc biệt là chủ động đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đồng thời thực hiện đúng cam kết với UBND thành phố Hà Nội về việc huy động thêm nguồn vốn.

CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT

Hotline: 0968 980 280